Реєстрація намогильних споруд, склепів. Книга реєстрації намогильних споруд, склепів.

Відповідно до Статті 25 Закону України «Про поховання та похоронну справу»(№1102-IV від 10.07.2003 р.):

За зверненням виконавця волевиявлення померлого або особи, яка взяла на себе зобов’язання поховати померлого, на території кладовища безоплатно виділяється місце для поховання померлого відповідно до затвердженої проектної документації.

За бажанням одного з родичів, визначених у частині п’ятій статті 6 цього Закону, для поховання двох чи більше померлих безоплатно виділяється місце для родинного поховання.

Після здійснення поховання померлого виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка взяла на себе зобов’язання поховати померлого, як користувачу місця поховання (користувачу місця родинного поховання) спеціалізованим комунальним підприємством (а в разі його відсутності – виконавчим органом сільської, селищної, міської ради) видається відповідне свідоцтво, зразок якого затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

Це свідоцтво дає право його пред’явнику на встановлення намогильних споруд у межах могили (родинного поховання), вирішення питання про проведення підпоховання, здійснювати інші дії, пов’язані з використанням місця поховання, якщо це не суперечить законодавству.

На могилах (місцях родинного поховання) можуть встановлюватися намогильні споруди, склепи за індивідуальним замовленням у межах, встановлених для могили (родинного поховання). Встановлені намогильні споруди, склепи реєструються спеціалізованим комунальним підприємством (а в разі його відсутності – виконавчим органом сільської, селищної, міської ради) у книзі обліку намогильних споруд, форму якої затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

Забороняється здійснювати поховання інших померлих (підпоховання), встановлення намогильної споруди, склепу без згоди користувача місця поховання (користувача місця родинного поховання).

Відповідно до Статті 29 Закону України «Про поховання та похоронну справу»(№1102-IV від 10.07.2003 р.), власником намогильної споруди, склепу вважається особа, яка за власні кошти встановила цю споруду на могилі (місці родинного поховання).

Встановлені намогильні споруди, склепи на території кладовищ м. Львова реєструються ЛКП «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг» у книзі обліку намогильних споруд.

Форма книги передбачена в додатку 1 до п.2.11 Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003р № 193.

Книги обліку намогильних споруд знаходяться на території Янівського, Сихівського, Голосківського кладовищ. Після заповнення Книги передаються в архів Ритуальної служби м.Львова, за адресою: м.Львів,вул. К.Левицького,94. Термін зберігання Книги обліку намогильних споруд постійний.