Особливий порядок поховання

Безоплатне поховання

Стаття 14. “Безоплатне поховання” ЗАКОНУ УКРАЇНИ “Про поховання та похоронну справу” (№ 1102-IV від 10.08.2003 р.) визначає осіб, які мають право на безоплатне поховання:

Безоплатно для виконавця волевиявлення померлого або особи, яка зобов’язалася поховати померлого, здійснюється поховання:

 • а) з військовими почестями померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною:
  • Героїв Радянського Союзу;
  • повних кавалерів ордена Слави;
  • осіб, нагороджених чотирма і більше медалями “За відвагу”;
  • Героїв Соціалістичної Праці, удостоєних цього звання за працю в період Другої світової війни;
 • б) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною:
  • Героїв Соціалістичної Праці;
  • Героїв України;
  • повних кавалерів ордена Трудової Слави;
 • в) учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності;
 • г) осіб з інвалідністю внаслідок війни.

На могилі померлої (загиблої) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, безоплатно споруджується надгробок за встановленим Кабінетом Міністрів України зразком.

Витрати на поховання померлих, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до закону.

Витрати на поховання осіб, зазначених у пунктах “а” і “б” частини першої цієї статті, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, встановленому законом.

Витрати на поховання померлих, передбачених пунктом “в” частини першої цієї статті, здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Поховання померлих військовослужбовців, поліцейських, осіб начальницького і рядового складу, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та осіб начальницького і рядового складу податкової міліції

Стаття 15. ЗАКОНУ УКРАЇНИ “Про поховання та похоронну справу” (№ 1102-IV від 10.08.2003 р.) визначає порядок поховання померлих військовослужбовців, поліцейських, осіб начальницького і рядового складу, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та осіб начальницького і рядового складу податкової міліції:

Збройні Сили України, інші утворені відповідно до закону військові формування, а також Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ України, інші державні органи надають допомогу в проведенні поховання померлих сім’ям, батькам або іншим особам, які зобов’язалися поховати померлих військовослужбовців, поліцейських, осіб начальницького і рядового складу, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, осіб начальницького і рядового складу податкової міліції, які померли (загинули) під час проходження служби (виконання службових обов’язків), компенсують матеріальні витрати на ритуальні послуги та на спорудження надгробків у порядку та розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

Поховання померлих одиноких громадян

Стаття 16. ЗАКОНУ УКРАЇНИ “Про поховання та похоронну справу” (№ 1102-IV від 10.08.2003 р.) регламентує поховання померлих одиноких громадян:

Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

Поховання померлих, які проживали в закладах різних типів

Стаття 17. ЗАКОНУ УКРАЇНИ “Про поховання та похоронну справу” (№ 1102-IV від 10.08.2003 р.) регламентує поховання померлих, які проживали в закладах різних типів:

Поховання померлих, які проживали в будинках-інтернатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричних пансіонатах, пансіонатах для ветеранів війни і праці, психоневрологічних інтернатах, дитячих будинках-інтернатах, територіальних центрах соціального обслуговування пенсіонерів і одиноких непрацездатних громадян та в стаціонарних закладах інших типів, здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

Поховання померлих осіб, які відбували покарання в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах

Стаття 18. ЗАКОНУ УКРАЇНИ “Про поховання та похоронну справу” (№ 1102-IV від 10.08.2003 р.) регламентує поховання померлих осіб, які відбували покарання в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах:

Поховання осіб, які померли під час відбування покарання в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах, та осіб, взятих під варту, які померли під час їх тримання в слідчих ізоляторах, здійснюється згідно з цим Законом за рахунок коштів установи, в якій перебував померлий, або за рахунок коштів виконавця волевиявлення померлого чи особи, яка зобов’язалася поховати померлого, за бажанням цих осіб у встановленому порядку.

Поховання інфікованого тіла

Поховання інфікованого тіла здійснюється згідно Статті 19. ЗАКОНУ УКРАЇНИ “Про поховання та похоронну справу” (№ 1102-IV від 10.08.2003 р.):

Поховання померлих осіб, які померли внаслідок зараження особливо небезпечною інфекцією, здійснюється згідно із санітарним законодавством України.

Поховання померлих іноземців та осіб без громадянства

Поховання померлих іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно Статті 20. ЗАКОНУ УКРАЇНИ “Про поховання та похоронну справу” (№ 1102-IV від 10.08.2003 р.):

Поховання померлих іноземців та осіб без громадянства здійснюється в порядку, встановленому цим Законом для громадян України, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.